Velkommen til Eduterapiprogrammet!

Illustrasjon

Få frem ditt potensiale ved reduksjon av indre stress. Eduterapiprogrammet er Jane Lloyds livsverk der hun brenner for å gi alle mennesker en mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. Dette skjer gjennom å redusere indre usynlige stressfaktorer som mange av oss har med oss fra livet begynnelse uten å være klar over hva det er som holder oss tilbake og gjør at vi ikke klarer å nå vårt potensial.

En måte å avdekke indre stressorer på er å gjennomgå en Eduprofilering der et omfattende spørreskjema og en rekke praktiske tester benyttes for å avdekke styrker og muligheter hos den enkelte.
Les mer:

Eduterapi

Illustrasjon

Du har sannsynligvis funnet denne nettsiden fordi du er bekymret for barnet ditt eller et barn du har ansvar for. Kanskje du føler at han/hun ikke presterer så godt som du vet at de kan, eller som du hadde forventet?

Kanskje du føler at det er noe som holder dem igjen som du ikke helt kan sette fingeren på?
Kanskje har ditt barn blitt testet og fått en diagnosen spesifikke lærevansker, men du vet ikke hva du skal gjøre for å hjelpe til?
Kanskje har du et begavet barn og er opptatt av de utfordringene de møter på skolen og i barnehagen?
Kanskje er du en frustrert voksen som ser at du kommer til kort på mange områder i livet?
Les mer:

Jane Lloyd

Jane Lloyd er spesialpedagog og pedagogisk terapeut og har jobbet med barn med atferdsvansker og lærevansker de siste tjuefem årene. Hun så raskt at de tradisjonelle spesialpedagogiske systemene i England for tjue år siden, ikke ga barna den hjelpen de hadde behov for. Dersom et barn ikke fungerte, ble det satt i gang en utredning der IQ og diverse evnetester ble utført. I etterkant av dette fikk ofte barnet en diagnose som dysleksi eller ADHD.

Dette var en diagnose barnet måtte forholde seg til. Ingen fortalte barnet hva som var årsaken, eller hvordan dette kunne løses. Ofte ble barna motløse og foreldrene fikk et inntrykk av at det var barna det var noe galt med, og ikke systemet som ikke klarte å imøtekomme disse spesielle barnas unike gaver. Jane gjorde en overraskende oppdagelse. De barna som slet med lærevansker hadde ofte de samme problemene som de barna som var svært begavede og som heller ikke fikk utnyttet sine evner.
Les mer: